yritysneuvontaaJärvenpään Notariaatti

yrityspalvelu-jarvenpaa

Toimisto:
Sibeliuksenkatu 18
04400 Järvenpää

Puh. 0207 280155
yrityspalvelu@yp.fi

Y-tunnus: 0424329-6

yhteys yrityspalvelu

Saatavien perintä


Toimistomme tuntee yritysperinnän koukerot. Avustamme velkojia ja/tai velallisia konsultoimalla riidattomien saatavien perintämahdollisuuksista, oikeudellisesta perinnästä ja tarvittaessa myös konkurssiperinnästä


Perinnän kiistäminen

Vapaaehtoista saatavan perintää ei saa jatkaa, jos velallinen perustellusti kiistää maksuvelvollisuutensa. Perintää saa kiistämisestä huolimatta kuitenkin jatkaa, jos velallinen ei esitä kiistämiselle perustetta tai vetoaa ainoastaan sellaiseen perusteeseen, jolla selvästi ei ole vaikutusta velallisen maksuvelvollisuuteen. Tällainen maksuvelvollisuuteen vaikuttamaton peruste on esimerkiksi velallisen vetoaminen siihen, ettei hän kykene maksamaan velkaa tai hän pyytää lisäaikaa maksulle.

Hyvän perintätavan mukaista on ilmoittaa velalliselle perintää jatkettaessa, miksi hänen esittämänsä peruste on asiaan vaikuttamaton. Jos velallinen on kiistänyt maksuvelvollisuutensa ilmoittamatta sille perustetta, hyvään perintätapaan kuuluu, että velallista pyydetään yksilöimään kiistämisen peruste.

Suoraan ulosottokelpoisen saatavan perintää saa perintälain 4 b §:n 3 mom. mukaan kiistämisestä huolimatta jatkaa, jollei velallinen ole tehnyt verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetun lain 9 §:ssä tarkoitettua perustevalitusta tai käyttänyt muuta siihen rinnastettavaa oikeussuojakeinoa.

Ellei velallinen perustellusti kiistä maksuvelvollisuuttaan, saatavaa voidaan periä kaikilla yritysperinnän perintäkeinoilla.