Ehdot

Noudatamme perintälain edellyttämää hyvää perintätapaa ja seuraavia perintäehtoja:

  1. Toimeksiantaja vastaa toimeksiantoon liittyvien saatavien määristä ja asiatietojen oikeellisuudesta.
  2. Perintä käynnistetään kirje- ja puhelinperinnällä.
  3. Jos maksua tai maksusopimusta ei saada aikaiseksi, selvitämme velallisen maksukyvyn oikeudellista perintää varten.
  4. Mikäli velallinen havaitaan maksukyvyttömäksi, annamme pyydettäessä ns. estetodistuksen, jolla saatava voidaan kirjata luottotappioksi.
  5. Mikäli saatavaan ei saada suoritusta vapaaehtoisella perinnällä, käynnistetään toimeksiantajan valtuutuksella oikeudellinen perintä, jossa saatavalle haetaan ns. yksipuolinen tuomio, joka on ulosmittauksen perusta.
  6. Oikeuden päätös toimitetaan ulosottoviranomaiselle täytäntöönpantavaksi.